MANAGEMENTUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (S.S.M.)

sfs romania ssm psi

Obiective generale de Management al Securitatii si Sanatatii in Munca

Atingerea obiectivului global pe termen lung “Zero accidente de muncă” prin prevenirea accidentelor de muncă cu ajutorul asigurãrii unor condiţii de muncă sigure şi sănătoase pentru angajați, contractori și vizitatori si menținerea sistemului de Management al Securitatii şi Sănătatii în Muncã, dezvoltat pentru a îmbunătăți continuu performanța S.S.M. şi pentru a gestiona activ riscurile.

Obiectivul activității de Securitate și Sănătate în Muncă este protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor, imbunatatirea conditiilor de munca, evitarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională existente la locul de munca.

Întocmirea dosarului privind Securitatea și Sănătatea în Muncă conform Legii 319/2006 (modificată și completată)

 • întocmire instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pe locuri de muncă/ posturi de lucru;
 • instrucțiuni proprii pentru vizitatori;
 • întocmire necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire și pentru fiecare categorie de personal;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul societății;
 • decizii conform Legii 319/2006, modificată și completată;
 • decizie privind organizarea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • decizie privind persoana desemnată cu atribuții S.S.M.;
 • decizie privind persoana desemnată cu acordarea primului ajutor și stingerea incendiilor;
 • decizie privind efectuarea instruirii periodice;
 • chestionar pentru verificarea cunoștințelor pe linie de S.S.M. în urma instructajului introductiv general;
 • chestionar pentru verificarea cunoștințelor pe linie de S.S.M. în urma reinstruirii;
 • chestionar pentru verificarea cunoștințelor pe linie de S.S.M. anual;
 • organizarea, efectuarea și supravegherea activității de instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă:
  • instructajul introductiv general
  • instructajul la locul de muncă
  • instructajul periodic
  • instructajul periodic suplimentar la reluarea activității;
 • elaborarea chestionarelor Fișă-test pentru:
  • instructaj introductiv general
  • instructaj la locul de muncă
  • instructaj periodic
  • testare anuală
 • completarea fișelor după susținerea testului de verificare după fiecare instructaj în parte;

Sistemul de Management al Securității și Sănătății trebuie implementat pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi principiilor definite prin politica de protecție a Securității și Sănătății în Muncă.

Acesta:

 • defineşte şi documentează Securitatea și Sănătatea în Muncă a lucrătorilor;
 • evaluarea gradului de conformitate a măsurilor prevăzute în instrucțiunile de Securitate și Sănătate în Muncă în conformitate cu Legea 319/2006 modificată și completată;
 • verificarea modului de aplicare și respectarea prevederilor legislației în domeniul Securității și Sănătății în Muncă;
 • evaluarea eficacității măsurilor prevăzute în legislația Securității și Sănătății în muncă;
 • identificarea zonelor de îmbunătățire a măsurilor SSM la locul de muncă;
 • verifică obiectivele şi stabileşte acţiunile de corectare;
 • propuneri de măsuri cu caracter tehnic, organizatoric și de alt tip, care trebuiesc luate pentru evitarea pericolului grav și iminent;
 • stabilirea zonelor cu risc ridicat și specific;
 • dotarea și semnalizarea de Securitate și Sănătate în Muncă a sediilor conform HG 971/2006.
 • Întocmire evaluări de riscuri de accidentare și îmbolnăvire profesională;
 • Elaborarea planului de prevenire și protecție;
 • Întocmire fișă de identificare a factorilor de risc și îmbolnăvire profesională/lucrător;
 • Evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 101-107 (dacă există);
 • Asigurarea întocmirii planului de acțiune în caz de pericol grav și iminent conform prevederilor art. 101-107;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de Securitate și Sănătate în Muncă;
 • Stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006;
 • Evidența meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • Identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din întreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006;
 • Cercetarea evenimentelor și accidentelor de muncă conform prevederilor Legii 319/2006 (modificată și completată) și HG 1425/2006 Normelor metodologice de aplicare a Legii Securității și Sănătății în Muncă 319/2006 (modificată și completată).
 • Coordonarea în materie de securitate și sănătate în muncă pentru șantiere temporare și mobile conform HG 300/2006;
 • Asistență tehnică de specialitate și reprezentarea societăților pe durata controlului I.T.M., indiferent de oraș;
 • Consultanță permanentă și coordonare în domeniul S.S.M.
 • Dotarea și semnalizarea de securitate și sănătate în muncă a sediilor conform H.G. 971/2006
 • Procedură – acordarea primului ajutor
 • Acordarea primului ajutor în caz de intoxicații
 • Acordarea primului ajutor în caz de intoxicații cu medicamente
 • Acordarea primului ajutor în caz de intoxicație cu substanțe caustice
 • Acordarea primului ajutor în caz de intoxicație cu fum
 • Acordarea primului ajutor în caz de arsuri
 • ABC-ul resuscitării /Tehnica masajului cardiac extern
 • Acordarea primului ajutor în caz de hipotermie
 • Acordarea primului ajutor în caz de epilepsie
 • Acordarea primului ajutor în caz de electrocutare
 • Acordarea primului ajutor în caz de stop cardio-respirator
 • Acordarea primului ajutor în caz de fracturi
 • Acordarea primului ajutor în caz de înțepături de insecte
 • Acordarea primului ajutor în caz de plăgi și hemoragii
 • Acordarea primului ajutor în caz de traumatism la coloana vertebrală și al capului
 • Acordarea primului ajutor în caz de traumatism al mușchilor, ligamentelor și articulațiilor
 • Acordarea primului ajutor în caz de șoc caloric
 • Acordarea primului ajutor în caz de otrăvire accidentală
 • Acordarea primului ajutor în caz de mușcături de animale
 • Acordarea primului ajutor în caz de obstrucționare a căilor respiratorii

OBLIGATIVITATEA ȘI NECESITATEA IDENTIFICARII ȘI EVALUARII RISCULUI DE INCENDIU

In conformitate cu legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si O.M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor administratorul sau conducatorul unei institutii, prin masuri tehnice si organizatorice stabilite si puse in opera, trebuie :

– sa previna si sa reduca ricurile de incendiu;

– sa asigure conditii pentru limitarea si dezvoltarea incendiilor;

– sa asigure protectia utilizatorilor si a fortelor care actioneaza la interventie;

– sa asigure protectia bunurilor si mediului impotriva efectelor situatiilor de urgenta determinate de incendiu.

Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu se realizeaza prin metode si proceduri specifice, conform Metodologiei IGSU aprobata prin OMAI nr. 210/2007 – Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu, care stabileste principalele elemente, factori, parametrii, criterii, instrumente, tehnici, procedee si modalitati care trebuie avute in vedere la abordarea riscului de incendiu.

Îți răspundem în cel mai scurt timp!