PROIECTARE / INSTALARE / MENTENANTA SISTEME DE DETECTIE

O buna pregatire in domeniul Situatiilor de Urgenta este esentiala pentru evitarea daunelor majore ce pot afecta securitatea si viata persoanelor implicate.

În conformitate cu prevederile normativului P118/3 din 2015 compartimentele de incendiu, construcțiile sau încăperile cu aria construită mai mare de 600m² sau care adăpostesc mai mult de 300 de persoane (200 pentru clădirile de învățământ) au necesitatea de a fi protejate cu un sistem de detectie incendiu.

Potrivit unui studiu făcut de englezi 30% din afacerile care sunt afectate de un incendiu major își încheie activitatea intr-un an, iar 70% se închid in cel mult 5 ani.

Departamentul PSI al firmei Safety Fire Solution are competența de a furniza un ciclu complet de proiectare, instalare și mentenanță pentru instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu.
Sistemele pe care le propunem permit interconectivitatea între sistemul de detecție incendiu și echipamente conexe precum comandarea deschiderii ușilor folosite in sistemul de control acces, a trapelor pentru a permite evacuarea noxelor sau oprirea centralei termice și a sistemelor de climatizare.

sfs romania ssm psi

Proiectarea sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu

Pentru întocmirea proiectului de instalare a unui sistem de detecție incendiu Safety Fire Solution vă pune la dispoziție cunoștințele proiectanților împreună cu experiența dobândită de aceștia de-a lungul anilor asigurând asftel o acoperire totală și o avertizare incipientă a unui incendiu.

Instalarea sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu

Apelând la serviciile echipei noastre de instalare aveți garanția unei lucrări bine făcute, astfel atenuând posibilitatea apariției a vreunui defect de-a lungul anilor din cauza conexiunilor imperfecte sau a echipamentelor montate necorespunzător. Având o paleta largă de sisteme cu care lucrează și o cunoștință in domeniu largă, experții noștrii asigură indeplinirea tuturor cerințelor atât ale clientului cât și ale normelor in vigoare, realizând astfel un sistem bine pus la punct și cu o durată de viață mare.

Mentenanța sistemelor de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu

Echipa Safety Fire Solution responsabilă cu mentenanța echipamentelor de detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu asigură o bună funcționare a echipamentelor dumneavoastră prin intermediul verificărilor amănunțite si prin inspectarea, conform cerințelor normativelor in vigoare, a tuturor elementelor aparținând sistemului de detecție.

Îți răspundem în cel mai scurt timp!

Ce putem face pentru tine?

Conform reglementărilor în vigoare, verificarea și întreținerea acestora trebuie realizată periodic în funcție de clasa de risc, pericolul de vandalism, specificațiilor tehnice elaborate de producător și prevederilor legislației în vigoare. Perioada între verificări nu trebuie să depășească mai mult de 6 luni.

Cuprind sisteme de detecţie incendiu convenţionale şi sisteme de detecţie incendiu adresabile compuse din:

 • Centrale de incendiu adresabile;
 • Centrale de incendiu convenţionale;
 • Detectoare de fum;
 • Detectoare de temperatură;
 • Detectoare de flacără;
 • Detectoare de gaz metan;
 • Detectoare de monoxid de carbon;
 • Sistem detecţie fum prin aspiraţie;
 • Sistem detecţie fum în spaţii deschise pe bază de imagini;
 • Butoane de alarmă;
 • Sirene de alarmare;

Cuprinde următoarele activități

 • examinare cablaje şi blocuri funcţionale centrală;
 • examinare sursă de alimentare, inclusiv bateria de acumulator;
 • examinare cablaje interioare şi contacte;
 • examinare listă de evenimente cuprinse în memoria centrală – la imprimantă se scoate lista cu evenimentele înregistrate;
 • probe la sistemul de alimentare cu deconectare de la alimentare şi menţinerea în funcţiune cu alimentarea pe acumulator/rezervă;
 • verificare sistem propriu de testare cu observarea afişajului centralei şi a buzzer-ului intern, concordanţa cu panoul sinoptic.
 • verificarea buclelor şi numărului de componente din sistem;
 • verificarea nivelului de semnal de la fiecare detector;
 • verificarea integrităţii cablurilor de semnalizare;
 • refacere marcaje trasee cabluri semnalizare;
 • verificare detectoare de gaz metan;
 • curăţarea detectorilor de fum dacă au ajuns la pragul de prealarmă, astfel încât să se elimine alarmările false;
 • verificarea şi curăţarea detectorilor radio şi barierelor IR;
 • verificarea sirenelor, hupelor şi dispozitivelor auxiliare;
 • înlocuirea bateriilor descărcate;
 • acţionarea detectoarelor automate şi/sau butoanelor manuale la alarmă de incendiu şi la defect pentru a observa corecta funcţionare, afişarea în cadrul centralei şi funcţionarea sirenelor/hupelor. Activitatea se va înregistra în Registrul de control al sistemului de detecţie şi avertizare incendiu.

Verificarea se realizează periodic pentru a preîntâmpina orice neconformitate care poate să apară din diverse cauze.

Reducerea în zona de ardere a cantităţii de căldură sau oxigen este acţiunea principală a instalaţiilor de stingere a incendiilor și stă la baza proiectării instalațiilor și sistemelor de stingere a incendiilor.

 • Prelucrarea datelor despre clădire.
 • Stabilirea instalației/sistemului de stingere în funcție de importanța clădirii și a destinației acesteia.
 • Dimensionarea instalației / sistemului
 • Amplasarea sistemelor și instalațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice și normativelor
 • Elaborarea memoriului tehnic și a celorlalte componente scrise și desenate ale proiectului.

Fiecărui tip de produs de stingere îi corespunde astăzi un anumit tip de instalație, menită a asigura o intervenție eficientă. Astfel, se pot enumera:

 • instalații de stingere cu apă;
 • instalații de stingere cu spumă;
 • instalații de stingere cu pulberi;
 • instalații de stingere cu gaze inerte (dioxid de carbon, azot) sau înlocuitori de haloni.

În general, instalațiile sunt considerate:

 • fixe, când toate elementele componente sunt în stare de fixație;
 • semifixe, când o parte din elemente sunt fixe și altele mobile;
 • mobile, când toate componentele sunt mobile (respectiv autospeciale și alte utilaje).

Conform reglementărilor în vigoare, verificarea și întreținerea acestora trebuie realizată periodic în funcție de clasa de risc, pericolul de vandalism, specificațiile tehnice elaborate de producător și prevederile legislației în vigoare.

Perioada între verificări nu trebuie să depășească mai mult de 6 luni.

Clădirea care deține un sistem de iluminat de siguranță asigură utilizatorilor atât încredere cât și siguranță în situații de urgență prin orientarea pe parcursul traseului de evacuare.

Proiectarea și montarea accesoriilor și a corpurilor cu rol de direcționare dar și a corpurilor de iluminat cu neon sau cu LED, asigură un nivel minim de lumină pentru prevenirea panicii , pentru iluminarea culoarelor de evacuare sau semnalizarea poziției hidranților.

 • Indicatoare de orientare
 • Corpuri de iluminat
 • Iluminat de siguranță
  • Cu kit de emergență
  • Fără kit de emergență
 • Iluminat de evacuare
 • verificare circuite interioare/exterioare
 • verficare vizuală a corpurilor de iluminat
 • verificarea protecției IP
 • verificare planuri și scheme de execuție
 • verificarea dozelor electrice de legături
 • verificare sistem de fixare verificare stare de funcționare
 • curățare desprăfuire corpuri de iluminat
 • verificare conexiuni electrice
 • verificarea corodării conexiunilor la instalațiile de iluminat exterior
 • verificarea aprinderii automate cu senzor de crepuscul
 • verificare funcționare senzori de mișcare pentru aprindere iluminat
 • înlocuiri becuri, tuburi fluorescente, transformatoare, balasturi, startere, ignitere
 • verificarea nivelurilor de iluminare medie, uniformitatea iluminării şi amplasarea corpurilor de iluminat şi indicatoarelor luminoase;
 • verificare funcţionare corectă a lămpilor
 • verificarea indicaţiilor aparatelor de control şi/sau panourile de comandă
 • înscrierea în registrul de evidenţă a defecţiunilor şi remedierilor operate în instalaţiile de iluminat;
 • verificarea stării de funcţionare a echipamentului din instalaţia de iluminat portabil sau mobil.
 • verificarea stării de funcţionare a acumulatoarelor şi a altor surse proprii de alimentare, conform prescripţiilor producătorului;
 • starea de funcţionare a instalaţiei de iluminat de siguranţă nepermanent prin simularea ieşirii din funcţiune a instalaţiei de iluminat normal pe o durată scurtă de timp (până la 15 min);
 • starea de funcţionare a instalaţiei de automatizare pentru intrarea în funcţiune, după timpul reglat, a instalaţiei de iluminat de siguranţă.
 • verificarea / testarea funcționării iluminatului de siguranță pe baterii
 • verificarea / testarea funcționării iluminatului de siguranță pe generator
 • verificare autonomie iluminat de siguranță
 • verificarea corectitudinii amplasării corpurilor de iluminat de siguranță

Stingătorul reprezintă primul mijloc de intervenție în situația apariției unui incendiu, care deservește stingerii unei flăcări, a unor scântei sau a unui foc. Prin acționarea acestuia se împiedică propagarea și pierderea de vieți omenești, animale de companie și bunuri.

TIPURI DE STINGATOARE 

Stingătoare cu pulbere sunt recomandate la stingerea începuturilor de incendii din clasele A, B și C în spații deschise sau închise sau în cazul echipamentelor electrice a căror tensiune nu depășește 1000V.În această categorie sunt cuprinse următoarele stingătoare: P1, P2, P6, P9, P50, P100.

Stingătoare cu spumă aeromecanică sunt recomandate la stingerea începuturilor de incendii din clasele A și B, provocate de arderea hidrocarburilor, combustibililor, textilelor sau lemnului, izbucnite în spații deschise sau închise.În această categorie sunt cuprinse următoarele stingătoare: SM6, SM9, SM50, SM100.

Stingătoare cu dioxid de carbon sunt recomandate pentru stingerea începuturilor de incendii de natură electrică, din clasele B și C, izbucnite în spații închise și de dimensiuni reduse.În această categorie sunt cuprinse următoarele stingătoare: G2, G5.

Stingătoarele sunt principalul mijloc de intervenție pentru stingerea începuturilor de incendii, ușor de utilizat și la îndemâna oricui.

 • Conform legislației în vigoare (Legea nr. 307/2006) verificarea periodică a stingătoarelor de incendiu, repararea și umplerea acestora trebuie efectuată numai de persoane autorizate de Centrul Național de Securitate la Incendii și Protecție civilă.
 • Stingătoarele trebuie verificate la un interval de 12 luni.