Ce putem face pentru tine?

 • Organizarea, efectuarea și supravegherea activității de instructaj în domeniul Situațiilor de Urgență:
  • instructajul introductiv general
  • instructajul la locul de muncă
  • instructajul periodic
  • instructajul periodic suplimentar la reluarea activității;
 • Elaborarea chestionarelor Fișă-test pentru:
  • instructaj introductiv general
  • instructaj la locul de muncă
  • instructaj periodic
  • testare anuală
 • Completarea fișelor după susținerea testului de verificare după fiecare instructaj în parte;

Sistemul de Management al Situațiilor de Urgență trebuie implementat pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor și principiilor de intervenție definite prin politica de prevenire a Situațiilor de Urgență:

 • definește și documentează Situațiile de Urgență a lucrătorilor;
 • evaluarea gradului de conformitate a măsurilor prevăzute în instrucțiunile de Securitate la Incendiu în conformitate cu Legea 307/2006 modificată și completată;
 • verificarea modului de aplicare și respectarea prevederilor legislației în domeniul Situațiilor de Urgență;
 • evaluarea eficacității măsurilor prevăzute în legislația Situațiilor de Urgență;
 • identificarea zonelor de îmbunătățire a măsurilor SU la locul de muncă;
 • verifică obiectivele şi stabileşte acţiunile de corectare;
 • propuneri de măsuri cu caracter tehnic, organizatoric și de alt tip, care trebuiesc luate pentru evitarea pericolului grav și iminent;
 • stabilirea zonelor cu risc ridicat și specific.
 • Identificarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de estimare şi cuantificare a riscului asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilităţii de producere a incendiului şi a consecinţelor evenimentului respectiv.
 • Evaluarea riscurilor de incendiu reprezintă procesul de comparare a riscului de incendiu identificat cu un nivel limită prestabilit, denumit în continuare risc de incendiu acceptat.
 • Controlul riscurilor de incendiu reprezintă ansamblul măsurilor tehnice şi organizatorice destinate menţinerii sau reducerii riscurilor în limitele de acceptabilitate stabilite.
 • Decizie privind instruirea personalului
 • Decizie privind reglementarea fumatului
 • Decizie privind manipularea substanțelor periculoase
 • Decizie privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților în Situațiile de Urgență
 • Decizie privind numirea persoanei desemnate în domeniul apărării împotriva incendiilor, protecției civile și a situațiilor de urgență
 • Decizie privind lucrul cu foc deschis
 • Decizie privind măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor, pentru perioadele caniculare sau secetoase și sezonul rece
 • Procedura specifică – Managementului situațiilor de urgență
 • Instrucțiuni specifice de apărare împotriva incendiilor, protecție civilă și situații de urgență și atribuțiile salariaților
 • Instrucțiuni specifice privind apărarea împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă
 • Instrucțiuni specifice privind apărarea împotriva incendiilor specifice încăperilor cu destinație administrativă
 • Instrucțiuni specifice privind apărarea împotriva incendiilor la instalații și aparatură de calcul
 • Instrucțiuni specifice privind apărarea împotriva incendiilor la instalații electrice
 • Instrucțiuni specifice privind apărarea împotriva incendiilor la instalațiile de gaze naturale respectiv obligațiile consumatorilor de gaze naturale
 • Instrucțiuni specifice privind asigurarea căilor de circulație, colectarea și evacuarea deșeurilor și ambalajelor combustibile
 • Instrucțiuni specifice privind apărarea împotriva incendiilor în perioadele cu temperaturi extreme
 • Instrucțiuni specifice lucrului cu foc deschis
 • Formular – Permis de lucru cu foc deschis
 • Formular – Registru de evidență a permiselor de lucru cu foc deschis
 • Formular – Fișa obiectivului
 • Formular – Registru de evenimente în cazul situațiilor de urgență
 • Formular – Registru de simulare exerciții în cazul situațiilor de urgență
 • Chestionare de verificare a cunoștințelor (la angajare, la locul de muncă, periodic, anual)
 • Listă cu punctele vulnerabile

Documente necesare pentru eliberarea autorizației de securitate la incendiu (pentru cerința esențială Securitate la incendiu):

 • Raport de expertiză tehnică
 • Scenariu de securitate la incendiu
 • Verificare documentație tehnică și Referat verificare
 • Relevee arhitectură (secțiuni)
 • Proiecte instalații: electrice, sanitare, gaze și încălzire
 • Proiecte instalații stingere (hidranți)
 • Proiecte instalații detecție, semnalizare și avertizare
 • Procedura – acordarea primului ajutor
 • Acordarea primului ajutor în caz de intoxicații
 • Acordarea primului ajutor în caz de intoxicații cu medicamente
 • Acordarea primului ajutor în caz de intoxicație cu substanțe caustice
 • Acordarea primului ajutor în caz de intoxicație cu fum
 • Acordarea primului ajutor în caz de arsuri
 • ABC-ul resuscitării /Tehnica masajului cardiac extern
 • Acordarea primului ajutor în caz de hipotermie
 • Acordarea primului ajutor în caz de epilepsie
 • Acordarea primului ajutor în caz de electrocutare
 • Acordarea primului ajutor în caz de stop cardio-respirator